Пројекти

 

 „Предшколско инклузивно васпитање и образовање“ уз подршку Светске банке, под називом “И ТИ ИМАШ ПРАВО НА ВРТИЋ”.

“Инклузивно предшколско васпитање и образовање” је пројекат који је покренуло Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије уз подршку Светске банке. Октобра 2019. потписан је уговор о реализацији пројектних активности у склопу Пројекта „И ти имаш право на вртић“. Уговор је потписан између Општине Власотинце као носиоца пројекта и ПУ „Милка Диманић“ као имплементационог партнера.

Пројекат има за циљ унапређење доступности, квалитета и услова предшколског васпитања и образовања за свако дете од његовог рођења до 6,5 година, а нарочито за децу из друштвено осетљивих група. Пројекат ће трајати 36 месеци. Имплементацијом овог пројекта значајне користи ће имати сва деца предшколског узраста, њихове породице и локалне заједнице кроз повећање броја објеката и броја места у Предшколским установама, као и унапређење пружања услуга од стране Предшколских установа и институцуја државне управе у чијој надлежности је предшколско васпитање и образовање.

У овој радној године планирамо окупљање деце од 3 до 5,5 година два пута недељно у групама при школи у Присјану и Лопушњи. Окупљање деце у Власотинцу од 5,5, до 6,5, година у поподневној смени у РЈ „Дечја радост“.

 

„Програм за децу и породицу -Снажни од почетка-дајмо им крила“

 

Циљ „Програма за децу и породицу Снажни од почетка-дајмо им крила“је да допринесе унапређивању услова за одрастање, развој и добробит деце предшколског узраста посебно деце из осетљивих група која не похађају предшколску установу

У овој години наставља са реализацијом програма за родитеље на даљину СНАЖНИ ОД ПОЧЕТКА у организацији ЦИП центра

Акценат је на деци узраста од 3 до 5,5 година, али се могу укључити и породице са млађом децом. У пројекат ће бити укључене породице са различитим економским, националним и другим карактеристикама

 

„Предшколска онлајн заједница учења-учимо и мењамо праксу“

 

                     Као подршку раду предшколске установе (ПУ) са породицама (родитељи или други законски заступници) на даљину, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију је креирао три брошуре за породице које са седам видео обука обезбеђују додатне ресурсе за реализацију различитих активности у домену сарадње са породицом.

Брошуре и видео обуке креиране су уз подршку УНИЦЕФ-a, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја. Подршка породици у остваривању њене васпитне функције и психо-социјална подршка породицама које се суочавају са животним изазовима, су значајан аспект рада предшколске установе. Пандемија корона вируса КОВИД – 19 је изазвала велике промене у начину живота, рутинама, социјалним односима и материјалној сигурности породице.

                             Нови услови живота постављају изазов пред запослене у предшколским установама – како пружити подршку породицама на даљину. Подршка породицама је кључна за одржавање услова за добробит деце, посебно у овим измењеним неповољним околностима. Због тога је још значајнија улога практичара у систему предшколског васпитања и образзовања који својом стручношћу, посвећеношћу и искуством могу значајно подржати децу и породице.