Рад васпитача током ванредног стања

Предшколска установа “Милка Диманић” је одмах након увођења ванредног стања услед епидемије коронавируса поступила по упутству Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у складу са одлукама и мерама Владе Републике Србије. Ова установа је свакодневно пратећи актуелне информације и упутства размотрила кораке и активности које је потребно предузети у циљу обезбеђивања одговорног, компетентног и правовременог одговора на комплексне изазове са којима се у овом тренутку суочава образовни систем и друштво у целини.

У том смислу ПУ „ Милка Диманић“ је обезбедила мобилисање и конструктивно ангажовању појединаца и установе у целини у свим сегментима рада.

Један од приоритетa се односе на активности у вези са очувањем здравља и безбедности људи.

“У  циљу заштите здравља и безбедност људи предузели смо више активности. Прекинут је рад установе по одлуци Владе Републике Србије и Кризног штаба општине Власотинце. Успоставили смо онлајн комуникацију између директора и свих осталих служби у установи, израдили смо планове дежурства и обилазака вртића у складу са мерама Владе РС и општинског Кризног штаба, који се обављају уз све мере превенције. Имамо сталну комуникацију са Школском управом, све запослене редовно информишемо о добијеним упутствима, сарађујемо са Кризним штабом”, истиче Снежана Филиповић, директорка ПУ “Милка Диманић”.

 Други део активности се односи на подршку породицама са децом предшколског узраста како би се обезбедили минимални услове за нормално функционисање, учење и развој деце у време ванредног стања и кућне изолације.

“У циљу добробити деце и њихових породица пружамо подршку родитељима како би се обезбедили услови за континуирано учење кроз игру. У том циљу смо предузели низ активности. Обавестили смо све запослене и родитеље о прекиду рада свих објеката и то путем обавештења за родитеље на огласним таблама, путем сајта, фејсбук странице и телефоном.  Потом смо дефинисали канале комуникације међу запосленима путем вибер група медицинских сестара васпитача, васпитача, стручне службе, директора и педагошког колегијума. Мотивисали смо васпитаче на повезивање са родитељима путем вибер групе, фејсбук странице и сајта установе, што је веома важно за наш рад у оваквим условима. Васпитачи сачињавају оперативне планове на недељном нивоу. Родитељима дневно шаљу активности и задатке које треба да реализују са децом. Такође, информишу родитеље о платформама и линковима са предлозима идеја за заједничко учење кроз игру у породичном дому”, додаје Снежана Филиповић објашњавајући на који начин се сада одвија рад васпитача, стручне службе и руководства вртића.

Трећи ниво рада ПУ “Милка Диманић” у ванредном стању се односи на активности које су везане за професионално повезивање, умрежавање и размену искустава практичара, све у функцији истраживања заједничког учења и унапређивања компетенција.

“Циљ ових активности је заједничко учење васпитача, медицинских сестара васпитача и стручне службе, односно развијање њихових компетенција као практичара. Посебно је значајно развијање наших дигиталних компетенција у условима рада који су нови за све нас. Ово је прилика да у новим условима рада  јачамо компетенције васпитача и стручних сарадника у развијању савремених педагошких простора у раду са децом, што ће нам касније користити током обука за примену нових Основа програма предшколског васпитања и образовања”, прецизира директорка Снежана Филиповић.

На крају разговор поводом ванредног стања и рада у сасвим другачијим околностима директорка Филиповић позива родитеље да негују толеранцију, солидарност и да у оквиру својих породица истражују шта им је заиста важно и око којих ће се вредности окупити у овом тешком тренутку.

“Важно је да се осетимо сигурно и да активно учествујемо у оквиру наших малих заједница. Позивамо родитеље да се креативно укључе и да заједно креирамо програм на задовољство деце родитеља и васпитача”.


Галерија слика