ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2019


Јавна набавка мале вредности - НАБАВКА ГАСНОГ УЉА ЕКСТРА ЛАКОГ ЕВРО ЕЛ

Број набавке: JN/06/2019
Документација: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Јавна набавка - НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОДАРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Број набавке: JN/05/2019
Документација: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка мале вредности – Превоз запослених

Број набавке: JN/04/2019
Документација: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка - НАБАВКА НАМИРНИЦА ЗА ПРИПРЕМAЊЕ ХРАНЕ

Број набавке: JN/03/2019
Документација: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ П2
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ П3
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ П4
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ П5
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Јавна набавка мале вредности – Набавка активне електричне енергије

Број набавке: JN/02/2019
Документација: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности - НАБАВКА ГАСНОГ УЉА ЕКСТРА ЛАКОГ ЕВРО ЕЛ

Број набавке: JN/01/2019
Документација: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ