ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2019


Јавна набавка мале вредности - НАБАВКА ГАСНОГ УЉА ЕКСТРА ЛАКОГ ЕВРО ЕЛ

Број набавке: JN/01/2019
Документација: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА