ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2020


Јавна набавка мале вредности - НАБАВКА ГАСНОГ УЉА ЕКСТРА ЛАКОГ ЕВРО ЕЛ

Број набавке: JN/02/2020
Документација: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка мале вредности – Набавка активне електричне енергије

Број набавке: JN/01/2020
Документација: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА