ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2015-2017

Све додатне информације везане за јавне набавке мозете добити на телефон (0)16 / 875 425.
Особа задузена за процес јавних набавки Стојановић Душанка.

ПРАВИЛНИК О УРЕЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ УНУТАР ПУ „МИЛКА ДИМАНИЋ“ ВЛАСОТИНЦЕ


Јавна набавка мале вредности - ДОДАТНИ РАДОВИ НА УНАПРЕЂЕЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ВРТИЋА „ДЕЧЈА РАДОСТ“

Број набавке: JN/09/2017
Документација: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности - ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ ВРТИЋА „КОЛИБРИ“ – I ФАЗА

Број набавке: JN/08/2017
Документација: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности - НАБАВКА ГАСНОГ УЉА ЕКСТРА ЛАКОГ ЕВРО ЕЛ

Број набавке: JN/07/2017
Документација: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка - НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОДАРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Број набавке: JN/06/2017
Документација: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка - УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ВРТИЋА „ДЕЧЈА РАДОСТ“

Број набавке: JN/05/2017
Документација: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Јавна набавка мале вредности – Превоз запослених

Број набавке: JN/04/2017
Документација: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка - НАБАВКА НАМИРНИЦА ЗА ПРИПРЕМAЊЕ ХРАНЕ

Број набавке: JN/03/2017
Документација: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Уговор 1
Уговор 2
Уговор 3
Уговор 4
Уговор 5
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА - Уговор 5
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА - Уговор 2
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА - Уговор 1
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА - Уговор 1 - 03.10.2017.
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА - Уговор 4
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА - Уговор 2 - 25.11.2017.
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА - 15.01.2018.

Јавна набавка мале вредности – Набавка активне електричне енергије

Број набавке: JN/02/2017
Документација: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности - НАБАВКА ГАСНОГ УЉА ЕКСТРА ЛАКОГ ЕВРО ЕЛ

Број набавке: JN/01/2017
Документација: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности – Набавка аутомобила за потребе ПУ „Милка Диманић“

Број набавке: JN/06/2016
Документација: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка - НАБАВКА ГАСНОГ УЉА ЕКСТРА ЛАКОГ ЕВРО ЕЛ

Број набавке: JN/05/2016
Документација: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка - НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОДАРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Број набавке: JN/04/2016
Документација: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка - НАБАВКА НАМИРНИЦА ЗА ПРИПРЕМAЊЕ ХРАНЕ

Број набавке: JN/03/2016
Документација: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНЕНИМ УГОВОРИМА ПО ПАРТИЈАМА
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Јавна набавка мале вредности – Набавка гасног уља екстра лаког EVRO EL за грејање

Број набавке: JN/02/2016
Документација: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Јавна набавка мале вредности – Набавка активне електричне енергије

Број набавке: JN/01/2016
Документација: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности – Набавка гасног уља екстра лаког ЕВРО ЕЛ за грејање

Број набавке: JN/08/2015
Документација: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности – Набавка гасног уља екстра лаког ЕВРО ЕЛ за грејање

Број набавке: JN/07/2015
Документација: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности – Производи за одржавање хигијене

Број набавке: JN/06/2015
Документација: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности – Једнодневни излет до Јагодине

Број набавке: JN/05/2015
Документација: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Уговор

Јавна набавка мале вредности – Опрема за кухињу - Планетарни миксер

Број набавке: JN/04/2015
Документација: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Јавна набавка мале вредности – Превоз запослених

Број набавке: JN/03/2015
Документација: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка добара-намирница за потребе Предшколске установе „Милка Диманић “ Власотинце обликоване у пет партија

Број набавке: JN/02/2015
Документација: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
Уговор 1
Уговор 2
Уговор 3
Уговор 4
Уговор 5