РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ ДЕЦЕ

У задовољавању различитих потреба живота и рада у вртићу, организоване су следеће активности:

–          активности исхране – доручак у периоду од 800 до 900,  ужина од 10  и ручак од 1200 часова,

–           у периоду од 900 до 1200 и од 1400 до 1630 организују се активности које задовољавају различите развојне потребе деце: усмерене активности, слободне активности, рекреативне паузе, боравак на ваздуху, културно-хигијенске радне активности, а све оне су одређене Правилником о општим основама предшколског програма.

Дневни ритам активности (режим дана) прилагођен је условима вртића, васпитне групе и узрасту. У свим групама ће се посебно водити рачуна о периоду адаптације, како би се деца и родитељи што лакше навикли и прихватили утврђени ритам живота у вртићу. То је нарочито важно на узрасту до 3 године.

Дневним распоредом активности обезбеђује се интензивирање дечје активности,  што доприноси природном ритму живљења јер је за дете и за васпитача свака ситуација искуствено и развојно значајна. Режим живота није посебно испланирано време чије се сатнице стриктно држимо, већ систем живота и рада који се прилагођава датим потребама и олакшава функционисање свих учесника.

У радној 2013/2014.години, уз договор са родитељима, већу пажњу ћемо поклонити организацији времена, одмора – спавања за децу, руководећи се узрастом деце (најстарије групе, у години пред полазак у школу), њиховим потребама, индивидуалношћу сваког детета.