Еразмус+ програм, пројекат “Приповедам дигитално”

 Предшколска установа “Милка Диманић” у Власотинцу је аплицирала са пројектом “Приповедам дигитално” почетком године на конкурсу за 2022. годину. Финансирање пројекта је одобрено средином године од стране Европске уније, преко фондације Темпус. Један од постављених приоритета Предшколске установе “Милка Диманић” је развијање европске димензије установе, која подразумева директан рад са децом у складу са европским вредностима, али и развијање компетенције самих васпитача у складу са европским потребама.
„Развијање европске димензије допринело је професионалном усавршавању васпитача и стручних сарадника, побољшавању њихове стручности и квалитета васпитно-образовног рада, размени искуства са колегама из других европских земаља, развој језичких и дигиталних компетенција, организационе и предузетничке вештине“
Овај пројекат се реализовао  са партнерском организацијом из Шпаније Crea 360. 
 
 
 

Funded by the European Union.  Views and opinions expressed

 are however those  of  the European Union or the European

Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the

European. Union nor EACEA can be held responsible  for then.

#fondacijatempus