НАШ ВРТИЋ ЈЕ УКЉУЧЕН У ПРОЈЕКАТ ИНКЛУЗИВНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ПОД НАЗИВОМ “И ТИ ИМАШ ПРАВО НА ВРТИЋ”

“Инклузивно предшколско васпитање и образовање” је пројекат који је покренуло Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије уз подршку Светске банке. Пројекат има за циљ унапређење доступности, квалитета и услова предшколског васпитања и образовања за свако дете од његовог рођења до 6,5 година, а нарочито за децу из друштвено осетљивих група. Пројекат ће трајати 36 месеци.

Имплементацијом овог пројекта значајне користи ће имати сва деца предшколског узраста, њихове породице и локалне заједнице кроз повећање броја објеката и броја места у предшколским установама, као и унапређење пружања услуга од стране предшколских установа и институцуја државне управе у чијој надлежности је предшколско васпитање и образовање.