СЛУЖБА ПРАВНИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА

У Служби правних и општих послова обављају се правни и општи послови (архива, пријем, отпремање и архивирање поште и других материјала), дактилографски и курирски послови.

Службом правних и општих послова руководи секретар Установе.