СЛУЖБА ПРЕВЕНТИВНО-ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Програм здравствене превенције

Програм превентивне и здравствене заштите се планира према Основама програма превентивне и здравствене заштите у предшколским установама. Полазећи од тога, планирају се следећи задаци:

– Формирање здравих навика код деце и здравствено образовање родитеља у вези са тим, као битан предуслов за очување и унапређење здравља, основни је задатак и приоритетни садржај рада у спровођењу превентивне здравствене заштите.

Овим активностима обухватају се:

– одржавање личне хигијене (хигијена лица, руку, уста, зуба, коже);

– употреба тоалета, одеће, обуће;

– правилна исхрана (квалитет, квантитет и начин исхтане)

 1. Дневна контрола здравственог стања детета обухвата: кратак разговор са родитељима ради узимања података о општем здравственом стању детета, увид у општи изглед, односно стање детета, на основу посматрања; преглед косе, коже и видљиве слузокоже (очи, нос, усна дупља, и грло без шпатуле); увид у чистоћу одеће, обуће и постељног рубља; мерење телесне температуре код сваког детета сумњивог на почетак болести уз обавезну изолацију оболелог детета и обавештења родитеља ради преузимања детета.
 1. Периодична контрола развоја и раста детета врши се:
 • мерењем висине и телесне тежине;
 • оценом психомоторног развоја на основу стандарда за одговарајући узраст и понашање детета за време храњења, игре, неге, одмора, мерење висине и телесне тежине врши се 4 пута годишње (у септембру и децембру текуће, и марту и јуну наредне године), оцена психомоторног развоја врши се једном годишње (у јануару или фебруару наредне године).
 1. Дневна, месечна и годишња контрола хигијенско-епидемиолошких услова обухвата:
 • хигијенску исправност и начин припремања, допремања, сервирања и квалитет хране (хигијена кухињског блока, посуђа и инвентара, хигијена санитарних просторија, уређаја и хигијенска исправност воде за пиће и лична хигијена особља, систематски прегледи особља) у сарадњи са Заводом за здравствену заштиту;
 • одржавање чистоће, температуре, влажности, проветрености и осветљености простора.
 1. Лекарска контрола здравственог стања деце врши се у сарадњи са диспанзером за децу и стоматолошким диспанзером.
 1. Лекарска контрола радника вршиће се у сарадњи са Домом здравља у Власотинцу и Лесковцу.
 2. Отварање зубарске ординације у објекту „Колибри“
 1. Превентивна сестра:
 • организује у свом вртићу једном недељно са децом вежбе за превенцију равних стопала и поремећаја кичменог стуба
 • вођење медицинске документације и евиденције (здравствени лист и књига евиденције)

Оперативни задаци превентивних сестара на реализацији садржаја превентивно-здравствене заштите:

 1. Организација рада сервирки и особља на одржавању хигијене свих простора вртића, увид и праћење:
 • правилно коришћење средстава за хигијену,
 • правилно прање и испирање посуђа,
 • дистрибуција и сервирање хране,
 • редовно одржавање хигијене простора.
 1. Свакодневно праћење епидемиолошко-хигијенских услова у  вртићу, централној кухињи и дистрибутивним кухињама.
 2. Свакодневно праћење припремања квалитета, количине и дистрибуције хране и културног узимања хране (коришћење прибора, дезинфекција столова, шоља за воду).
 3. Увид, праћење и надзор над хигијеном санитарних чворова, проветрености, температуром, светлошћу, боравком на отвореном простору, прањем руку деце, безбедношћу простора, културним узимањем хране, ритмом намирења деце у вртићу и забавишним групама у граду и селима.
 4. Свакодневно праћење и увид у опште здравствено стање и хигијену детета (тела, посебно руку, косе, вашљивост, одећа).
 5. Организација општег лекарског надзора деце у вртићу у сарадњи са дечијим диспанзером (два пута месечно)
 6. Праћење и евидентирање болести и повреда деце.
 7. Едукација особља и родитеља и учешће у реализацији програма стручног усавршавања

Спречавање настанка и ширења заразних болести и повређивања деце спроводи се дневном тријажом, систематским прегледима, циљаним и контролним лекарским прегледима деце, дезинфекцијом, дезинсекцијом просторија где деца бораве. У циљу спречавања и ширења заразних болести постоји уска сарадња педијатра, епидемиолога, санитарне инспекције и здравствене службе Установе.

Ризик од повређивања деце је сталан у колективном боравку. Привидно лаке повреде могу довести до тешких последица па је одговорност медицинских сестара и васпитача велика. Потребно је контролисати исправност појединих уређаја, чувања запаљивих и хемијских средстава, сигурности прозора, тераса, степеница и излаза.