СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА И КЊИГОВОДСТВА

У служби рачуноводства и књиговодства обављају се:

–         послови финансијске оперативе,

–         послови материјалног књиговодства,

–         комерцијални послови,

–         послови плана, анализе и послови задужења и

–         наплате трошкова боравка деце у Установи.
Економско-финансијском службом руководи шеф рачуноводства.