СЛУЖБА ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Служба за материјално и физичко обезбеђење објеката се бави:

–           обезбеђењем објеката и набављањем средстава за спровођење заштите објеката,

–          спроводи пртивпожарну заштиту у складу са законским прописима и

–          остале послове који регулишу ову материју.