ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

У Техничкој служби обављају се послови:

–         текућег и инвестиционог одржавања објеката Установе,

–         одржавање инсталационих постројења за грејање, водовода и канализације и

–         послови одржавања хигијене објекта.