ИСТОРИЈАТ

Први облици организованог рада са децом узраста 6-7 година старости у облику припремног одељења за полазак у школу јављају се још 1928 године. Тада је ондашње министарство Србије поставило васпитачицу за рад у забавишној групи која је формирана при ондашњој основној школи. Подаци о овом облику рада прикупљени су од грађана Власотинца који су у то време и похађали забавиште, а посебно о томе говори госпођа Славица Диманић која је касније била и прва забавиља из Власотинца и која је све до одласка у пензију радила са децом овог узраста.

Школске 1971/1972.год. основна школа “Синиша Јанић” се дели на две школе и онда се у граду формирају школа „8. октобар“ и горе поменута школа “Синиша Јанић”, у оквиру истих отвара се по једна забавишна група у којима је обухваћено по 35 – 40 деце, док већ школске 1973/1974. године при градским школама формирају се по две групе са капацитетом пријема око 120 деце.

На подручју општине у току школске 1975/1976. год. формира се по једна група у Шишави и Орашју, а за чије потребе су урађени и посебне просторије.

Због појачанаог интересовања за овај облик рада са децом у Власотинцу се приступа, у периоду од 1976 – 1977. године, изради наменског простора за обухват деце организованим облицима рада од 2 – 7 година старости. Објекат је изграђен на локацији старе болнице у улици 12-те бригаде бр.34. Извођач радова је било грађевинско предузеће “Црна трава” – Власотинце, а инвеститор СИЗ – Дечје заштите Републике Србије и општине Власотинце. Објекат је завршен 1977 године, а 8 марта 1978 године дат деци на коришћење. Капацитет објекта је био 115 деце на 450 м2 Предсколска установа званицно је поцела са радом 1978 године када се иста конституише и добија назив Дечији вртиц “Милка Диманић”. Те исте године примљено је девет радника за рад у вртићу.

Школске 1981/1982 године отварају се још четири групе на терену и то у селима Конопница, Батуловце, Прилепац и Ладовица, а због наглог ширења града с десне обале реке Власине наметнуће се потреба за изградњом (1983.година) још једног објекта за прихват деце. Извођач радова је опет ГИП “Црна Трава” – Власотинце, а инвеститор Републички фонд дечје заштите и Општински фонд дечје заштите.

Од 01. 01. 1985 године врши се обједињавање предшколског образовања и васпитања деце,а све групе које су биле основане при школама на терену прелазе под окриље дечијег вртића “Милка Диманић”. Са овим обједињавањем и отварањем нових група, вртић је организованим облицима рада, тада обухватао око 360 деце која су била подељена у деветнаест радних група.