Предшколскa установa “Милка Диманић“

У мрежи Предшколске установе ”Милка Диманић” Власотинце налази  се 11 објеката наменски грађених за боравак деце и 8 прилагођених простора .

У складу са капацитетом  вртића и са верификованим простором за боравак деце, у Установи је за Радну 2019/2020. годину формирано укупно 33 васпитно-образовних група.

Групе и број деце у групи формирани су у складу са Законом о предшколском васпитању и образовању (”Службени гласник РС”, број 18/2010, 101/2017, 113/2017-други закон,95/2018- други закон и 10/2019) и у складу са Правилником о критеријумима за већи, односно мањи број деце у васпитној групи (”Службени грасник РС”, бр. 1/93 и 67/94, 18/2010,101/2017, 113/2017-други закон,95/2018- други закон и 10/2019).

Извештај о спољашњем вредновању квалитета рада ПУ „Милка Диманић“

Поштовани родитељи

Помозите детету да стекне што реалнију слику о ономе што га очекује, не улепшавајте, али и не плашите дете вртићем. Разговарајте о вртићу када год приметите да дете има ту потребу-играјте се школе и причајте о свом школовању .

Објасните детету зашто је потребно ићи у вртић и како ће изгледати његов боравак тамо. Идите заједно до вртића, обиђите све доступне просторе, научите дете да само савлада тај пут уколико станујете близу. Идите заједно у куповину школског прибора и дозволите детету да бира у складу са Вашим могућностима ;

Подстичите дете да се дружи, да одлази код другова и да они долазе код њега.

Учите га лепим манирима у понашању.


  • Вести из вртића