СЛУЖБА ЗА УПИС ДЕЦЕ

Пријем деце у Установи реализује Комисија за упис, пријем и испис деце у саставу од 6 чланова која ради  у складу са Правилником и Статутом Установе. Упис деце на целодневни боравак траје током целе радне године, док упис деце у припремни предшколски програм траје у законски предвиђеном року (у складу са Законом о основама система образовања и васпитања).

Комисија има обавезу да:

– Утврди преглед слободних места за пријем деце по објектима и врсти боравка за текућу годину

– Утврди број поднетих захтева  за пријем деце по узрастима

– Подноси директору преглед слободних места по објектима

– Формира васпитне групе по објектима сходно броју слободних места придржавајући се важећих критеријума (у складу са правилником) и нормативом о броју деце  (у складу са важећим законом)

– Комисија објављује листе примљене деце на свим објектима целодневног боравка најкасније до краја августа текуће године.